Atslēgvārdi
Grāmatvedības pakalpojumi, personāla vadība. Audits, revīzija. Nodokļu
konsultācijas, pārskati, pārskatu sagatavošana, gada pārskati, nodokļi,
juridiskas konsultācijas, personālvadība. Privātpersonu un juridisko
personu maksātnespējas dokumentu formēšana, noformēšana. Gada pārskati.
Mazo, vidējo uzņēmumu, uzņēmēju apkalpošana, lietvedība, līgumi, līgumu
sastādīšana.